REAP, my greatest

Subject: REAP, my greatest
From: DMRA
Date: 3 May 2022

Rico, I'm really sorry. Miss na miss na kita but hindi kita malapitan nor makausap dahil isa lang ako sa magbibigay ng stress sa buhay mo. :)

Category: