Dear Mahal

Subject: Dear Mahal
From: MAHAL
Date: 11 Dec 2019

Hi Mahal ko, kahit ganito yung ginawa mo sa akin. Gusto kong malaman mo na mahal na mahal parin kita at kung sakaling babalik ka ay buong puso kitang tatanggapin.

Category: