Het einde van St-V?

Subject: Het einde van St-V?
From: Sophie P.
Date: 22 Oct 2021

Beste student, beste oud-student van de VUB-ULB, dus ook u burgemeester Close,

Op 19 november vieren we dit jaar St-V.
Waarom vieren we St-V? Hoe vieren we St-V?

Volgens erfgoed.brussels : De studenten en universiteiten vieren de strijd voor de vrijheid, onder andere door hulde te brengen aan de universitaire verzetsstrijders van de twee wereldoorlogen. De praktijk is uitgegroeid tot een feest waarbij de studenten en de universiteiten zelf de vrijheid van denken en meningsuiting opeisen, via kritische spandoeken en decors die de deelnemers ’s middags meedragen in de stoet.

De praktijk om vrijheid van denken en meningsuiting op te eisen wordt de studenten en oud-studenten meer en meer ontnomen. Doorheen de laatste jaren zien we hoe wegens “overlast- en veilgheidsredenen” deze stoet en uiting van waarden en kritiek naar de maatschappij, het zwijgen wordt opgelegd. Kritiek en ongehoorzaamheid mag niet in deze zogenaamde democratie. In onze democratie zouden de vertegenwoordigers de boodschap van het volk moeten dragen. Het kritische en vrijzinnige volk uitgesloten? Hoe kan onze boodschap gehoord worden, wanneer we worden opgesloten achter tralies waar we niemand storen en enkel mogen preken voor eigen parochie.

Waar is onze vrijheid van meningsuiting als we die alleen mogen uiten in een afgesloten ruimte? Waarom mag onze betoging niet doorgaan? Waarom worden onze monden gesnoerd? Waarom staan we het toe dat onze vrijheden met voeten worden getreden?

Wat leuk dat we zelf kritisch nadenken, maar als we de andere er niet toe motiveren, kunnen we niet verwachten dat er iets verandert.

Het is tijd om kritisch na te denken over onszelf en onze St-V. In 2015 is er geweigerd om naar Een alternatieve locatie op de Heizel te verhuizen omdat hiermee de folklore en betekenis van het evenement verloren zou gaan. Welke betekenis en folklore heeft het evenement nu nog? Hoe is dit anders dan een festival op een afgesloten locatie? Je wordt gefouilleerd aan de ingang en mag zelfs geen eigen flesje water meebrengen. Je mag enkel feesten op de daarvoor voorziene plaatst. Buiten de afgezette perimeter wordt je verzorgt om in de publieke ruimte geen overlast te veroorzaken (met kritische boodschappen).

Saint-V zou moeten voldoen aan dezelfde waardes als het vrij onderzoek, gezien dit evenement het vrij onderzoek zou moeten verdedigen. Bijgevolg mag het zich niet onderwerpen noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat. Gaan we Saint-V onderwerpen? Gaan wij ons onderwerpen?

Beste vrijdenker, denk op St-V luidop met mij mee doorheen de straten van Brussel!